Νόμιμες αποφάσεις (14 Σεπτεμβρίου 2017)

στις .

Νόμιμες κρίθηκαν από το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 4 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας και 5 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

DSCN0025 Medium

1. Η 368/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση: 1) τροποποίησης της μελέτης ως προς το είδος φωτισμού (από συμβατική τεχνολογία σε LED), 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αστική Ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος μέχρι Δημοτικό Πάρκο»
2. Η 391/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την «παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ»
3. Η 394/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της σύμβασης (αριθ. πρωτ. 23141/2017) για τη «λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων»
4. Η 420/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με «επικαιροποίηση – συμπλήρωση της υπ' αριθ. 289/2007 τοπικής κανονιστικής απόφασης για την πραγματοποίηση εμποροπανηγύρεων κατά την περίοδο θρησκευτικών εορτών»

staseis Medium


5. Η 317/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «επέκταση αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης χώρων επί στάσεων των αστικών συγκοινωνιών»
6. Η 328/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την ανάθεση της υπηρεσίας «Επεξεργασία αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με κινητό σύστημα διαχωρισμού – κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος – αξιοποίηση ανακυκλώσιμων»
7. Η 346/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε «έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση θέσης περιπτέρου»
8. Η 352/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με «έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών αχρήστων υλικών»
9. Η 370/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για: «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων».

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr