Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα συνεδριάσει στις 11 Δεκεμβρίου 2017

στις .

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας θα συνεδριάσει την 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση απογραφής Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας, έτους 2015
2. Διόρθωση χρηματικού καταλόγου οφειλών 2017 Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας.
3. Διάθεση πίστωσης για δαπάνη τελών κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του Δ.Λ.Τ. Καλαμάτας, OPEL
CAMPO.
4. Λήψη απόφασης καθορισμού θέσεων για υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2018.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Θεοδωροπούλου Ελένης, Προέδρου του Γυμναστικού Συλλόγου
''Kalamata Running Project'', για παραχώρηση χερσαίου χώρου στην κεντρική προκυμαία λιμένα
Καλαμάτας.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών ''Ετήσια συνδρομή
εφημερίδας ''ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ'' .
7. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών ''Ετήσια συνδρομή
εφημερίδας ''ΘΑΡΡΟΣ''.
8. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών ''Ετήσια συνδρομή
εφημερίδας ''ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ''.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών καθαρισμού του
βυθού του λιμένα Καλαμάτας.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών
Ασφαλείας Λιμένα Καλαμάτας (ΥΑΛΕ-Α/ΥΑΛΕ).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών τοποθέτησης
προβολέων εξωτερικά και περιμετρικά της Αποθήκης του λιμένα.
12. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών επισκευής των
θυρών της αποθήκης του Λιμένα Καλαμάτας.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών τεχνικής
υποστήριξης και συμπληρωματικής εκπαίδευσης του προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Καλαμάτας.
14. Έγκριση πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών συντήρησης και
επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων Δ.Λ.Τ.Κ. και Κ.Λ.Κ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr