Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 11 Ιανουαρίου 2018

στις .

Στην 1η/2018 συνεδρίασή του συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 20.00. Τα σημαντικότερα θέματα, επί των οποίων έλαβε αποφάσεις το Σώμα, είναι τα εξής:

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

navarinou

Mε ευρεία πλειοψηφία ψηφίσθηκε η εισήγηση για τη μελέτη ανάπλασης της οδού Ναυαρίνου στην οποίαν προβλέπονται τα εξής:
Θα πραγματοποιηθεί ανάπλαση της περιοχής που βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Φαρών και Ακρίτα, μήκους 240 περίπου μέτρων και πλάτους 13 περίπου μέτρων, δηλαδή μιας επιφάνειας εμβαδού 4.400 τετρ. μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που αφορούν στους κάθετους προς αυτήν δρόμους, αλλά και της συναρμογής της περιοχής ανάπλασης με την προσφάτως αναπλασθείσα περιοχή του νότιου πεζοδρομίου της οδού Ναυαρίνου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΛΩΡΙΔΑ
ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ

Προβλέπεται η δημιουργία μιας και μόνον λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων στην κατεύθυνση δύσης - ανατολής, πλάτους 3,80 μ., διαστρωμένης με έγχρωμους κυβόλιθους βαρέως τύπου, διαστάσεων 20x10x10εκ., συνεπίπεδης με τα εκατέρωθεν αυτής πεζοδρόμια. Η ζώνη αυτή θα τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 8,0 μέτρων από τις οικοδομικές γραμμές των αντίστοιχων οικοδομικών τετραγώνων στη βόρεια πλευρά της Ναυαρίνου και θα καταλαμβάνει τμήμα του σημερινού οδοστρώματος. Η παραπάνω ζώνη διέλευσης οχημάτων θα διαχωρίζεται από τα νέα πεζοδρόμια με την τοποθέτηση μιας σειράς εμποδίων στάθμευσης με αντανακλαστική ταινία, που θα αποτελούν στην ουσία το δείκτη κίνησης αυτοκινήτων.
Στη συνέχεια και λίγο πιο νότια, δημιουργείται μια ουδέτερη ζώνη – λωρίδα ασφαλείας πλάτους περίπου 1,00 μ. μεταξύ του προτεινόμενου δρόμου και του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου, για το διαχωρισμό των αξόνων κυκλοφορίας ποδηλάτων και οχημάτων.

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Με δεδομένη, λοιπόν, τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ναυαρίνου από Φαρών μέχρι Ακρίτα (με κατεύθυνση δύση – ανατολή), θα γίνει συγχρόνως και η διαπλάτυνση του βορείου πεζοδρομίου – σε βάρος του υφιστάμενου δρόμου – κατά 4,0 περίπου μέτρα, με ταυτόχρονη κατάργηση της στάθμευσης των μοτοσυκλετών και τη δημιουργία μόνο θέσεων προσωρινής στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας στα αντίστοιχα οικοδομικά τετράγωνα, που απαρτίζουν το μέτωπο της ανάπλασης.
Θέσεις στάθμευσης μηχανών δημιουργούνται μόνο στις κάθετες προς την Ναυαρίνου οδούς, Μαιζώνος και Βύρωνος και μέχρι το ύψος της οδού Σανταρόζα.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑ

Για την κυκλοφορία των οχημάτων και την αστική συγκοινωνία, σε ό,τι αφορά μεν στα οχήματα με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται διαμέσου της οδού Ακρίτα και στη συνέχεια τα οχήματα είτε θα ακολουθούν την οδό Κρήτης – εάν πρόκειται να ακολουθήσουν πορεία προς τα δυτικά – είτε την οδό Φαρών ή και την οδό Ακρίτα.
Για την αστική όμως συγκοινωνία - με κατεύθυνση, επίσης, προς το κέντρο της πόλης – το λεωφορείο θα οδεύει διαμέσου της οδού Ακρίτα έως την οδό Κρήτης, στη συνέχεια από οδό Κρήτης αριστερά μέχρι την οδό Φαρών, έπειτα στροφή προς τα νότια μέχρι την οδό Ναυαρίνου και από εκεί διαμέσου των οδών Τσαμαδού – Αναλήψεως – Ψαρών και Κρήτης, το λεωφορείο θα καταλήγει και πάλι στην οδό Φαρών.
Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν σοβαρές μεταβολές στο θέμα των ήδη υπαρχουσών στάσεων. Απεναντίας, δημιουργείται μια στάση επιπλέον στην οδό Κρήτης (από Ακρίτα έως Φαρών), ενώ η στάση που καταργείται στην οδό Ναυαρίνου μπροστά από το φαρμακείο, μετατοπίζεται δυτικότερα επί της οδού, στο τμήμα μεταξύ Φαρών και Τσαμαδού.

ΝΕΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η μελέτη προβλέπει, επιπλέον, στο βόρειο πεζοδρόμιο την εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, προς ενίσχυση του υπάρχοντος και σε καλή κατάσταση δικτύου φωτισμού του νoτίου πεζοδρόμιου, με τοποθέτηση σύγχρονων και μοντέρνων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, αναρτημένων από ευθύγραμμους βραχίονες σε 5μετρους ιστούς φωτισμού.

ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Τέλος, σε ό,τι αφορά στο πράσινο, στο βόρειο πεζοδρόμιο προβλέπεται η φύτευση δέντρων (μουριές άκαρπες) σε γραμμική διάταξη, μέσα σε λάκκους φύτευσης, στους οποίους εγγράφεται περιμετρικά τετράγωνο πλαίσιο από ολόσωμο λευκό «χτυπητό» μάρμαρο Καβάλας, με εγκοπή (γλυφή) στην εσωτερική του πλευρά, στην οποία θα επικαθήσει η εσχάρα προστασίας των δέντρων, σε στάθμη συνεπίπεδη με τις δαπεδοστρώσεις του πεζοδρομίου.
Η επιλογή των δέντρων έγινε με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στο νότιο πεζοδρόμιο, όπου η φύτευση των μουριών πραγματοποιήθηκε σε αποστάσεις 5,50 μ. και 8,80 μ. αντίστοιχα. Συνεπώς, με την ίδια φιλοσοφία τοποθετούνται και οι μουριές στο βόρειο πεζοδρόμιο και μάλιστα σε απόσταση 7,50 μ. από τα όρια των οικοδομικών γραμμών, ενώ η μεταξύ τους κάθετη απόσταση (μεταξύ αυτών του βορείου και νοτίου πεζοδρομίου) θα είναι περίπου 8,50 μέτρα.
Θα πραγματοποιηθούν, επίσης, εργασίες εγκατάστασης αγωγών ύδρευσης, παροχών ύδρευσης και αγωγών ομβρίων, στο τμήμα της Ναυαρίνου από Φαρών έως Ακρίτα.
Όλη η παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ένα δεύτερο κριτήριο έχει σχέση με την ενοποίηση όλων των αναπλάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα στο κέντρο της πόλης και το παραλιακό μέτωπο, έτσι ώστε στο σύνολό τους να λειτουργούν όλες ως μια ενιαία ζώνη αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και τουριστών.

Π. ΝΙΚΑΣ: «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ
ΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΨΕΙ»

Ο Δήμαρχος ανέφερε πως η όποια παρέμβαση πρέπει να συνδεθεί με το χαρακτήρα και το μέλλον του λιμανιού. Τόνισε, επίσης, ότι το λιμάνι πρέπει να ξαναζωντανέψει με τη φιλοξενία μεγάλων τουριστικών σκαφών και πως η Δημοτική Αρχή έχει προγραμματίσει:
Α) τη διάνοιξη της οδού Βουλγαροκτόνου, έργο με ώριμη μελέτη
Β) την αφαίρεση των στύλων της ΔΕΗ στο βόρειο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου, παρέμβαση για την οποία τα χρήματα έχουν διασφαλισθεί και η οποία θα εκτελεσθεί μέσα στο 2018
Γ) την κατασκευή νέων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, η δημιουργία των οποίων έχει ήδη ενταχθεί σε Πρόγραμμα και
Δ) την κατασκευή πάρκου 5 στρεμμάτων νότια του «Πανελληνίου», μέχρι το καλοκαίρι αν οι άδειες δοθούν γρήγορα.
Επομένως, μόνο ως αποσπασματική δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί η παρέμβαση επί της οδού Ναυαρίνου.
Σε δεύτερη φάση και με την προϋπόθεση της διάνοιξης της οδού Βουλγαροκτόνου, η παρέμβαση ανάπλασης κατά τον ίδιο τρόπο θα φθάσει μέχρι εκεί.

COMPACT ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ

Εγκρίθηκε η επέκταση του συμφωνητικού για ένα μήνα, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση compact μονάδας βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων» στη Μαραθόλακκα. Αυτή τη στιγμή η συγκέντρωση των στραγγιδίων γίνεται σε απλή δεξαμενή.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΤΥ

ergaths

Εγκρίθηκαν για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προσλήψεις 2 τεχνιτών ξυλοτύπων, 1 τεχνίτη δαπεδοστρώσεων, 1 ελαιοχρωματιστή, 1 σιδερά και 1 ξυλουργού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 μηνών. Επίσης, θα προσληφθεί 1 χειριστής καταστροφέα βλάστησης, που θα εργασθεί επί 5 μήνες.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΠΑΜΠΤΩΧΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ

Εγκρίθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους, οι οποίοι περιέρχονται σε αδυναμία αντιμετώπισης των άμεσων βιοτικών τους αναγκών με δικά τους μέσα. Προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέχρι του ποσού των 500 € ανά έτος και οικογένεια.
Η χορήγηση αυτών των ενισχύσεων υπήρχε πάντοτε ως πρόβλεψη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό, αλλά χρήματα δε στέλνονται από το Κράτος για το σχετικό Κωδικό Αριθμό την τελευταία τριετία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία χορήγησης της εφάπαξ βοήθειας, η οποία θα προϋποθέτει σύνταξη έκθεσης από κοινωνικό λειτουργό, την επικύρωσή της από το Διευθυντή Πρόνοιας και τη λήψη απόφασης από το Δήμαρχο. Θα ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η ενίσχυση αυτή αφορά σε απολύτως ακραίες περιπτώσεις πολιτών, που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα προνοιακή πολιτική.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ Γ΄ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ)

deyak-neo-kthrio

Εκφράσθηκε η συναίνεση του Δήμου Καλαμάτας στην παραχώρηση χρήσης τμήματος του Γ΄ κτηρίου (πρώην Σχολής Νοσοκόμων) του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας για τη στέγαση των υπηρεσιών του.

Επίσης, το Σώμα ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας για την επισκευή του Γ΄ κτηρίου (πρώην Σχολής Νοσοκόμων), στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, όπου θα στεγασθούν οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Συνδέσμου.
Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και ο προϋπολογισμός των επισκευών είναι 600.000 ευρώ. Το κόστος θα βαρύνει αναλογικά τη ΔΕΥΑΚ και το Σύνδεσμο, που θα συστεγασθούν. Επισημαίνεται ότι τώρα αμφότεροι καταβάλλουν υψηλά ενοίκια.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
ΤΟ 6ο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

karnavali

Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση του 6ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2018 του Δήμου Καλαμάτας, ύψους 65.000 €.
Το 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι θα ξεκινήσει το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, με παρουσίαση στην Κεντρική Πλατεία - Βασιλέως Γεωργίου της Καλαμάτας και συναυλία. Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου θα γίνει το πάρτι των πληρωμάτων στο ξενοδοχείο Elite. Το Σάββατο 10 του μήνα θα γίνει βόλτα στην πόλη με τα πληρώματα, το όνομα της οποίας μένει να καθοριστεί, με κατάληξη στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου θα ακολουθήσει συναυλία.
Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή παρέλαση, που θα έχει και ήχο, κάτι που θα αποτελέσει πρωτοτυπία για το Καλαματιανό Καρναβάλι. Η παρέλαση θα καταλήξει στην πλατεία 23ης Μαρτίου, όπου θα πραγματοποιηθεί DJ street party. Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου, το 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι θα λήξει με τη μεγάλη μεσημεριανή παρέλαση, την οποία θα παρουσιάσει, όπως πέρυσι, ο Χρήστος Φερεντίνος.

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr