Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε στις 9 Αυγούστου 2018

στις .

To Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας συνήλθε στην 20ή/2018 συνεδρίασή του, το βράδυ της Πέμπτης 9 Αυγούστου 2018 και έλαβε αποφάσεις επί πλήθους θεμάτων, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι εξής:

ΠΥΡΚΑΓΙΑ / ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Μετά από εκτενή διαλογική συζήτηση και σε συνέχεια της εθνικής καταστροφής στην Ανατολική Αττική από την πυρκαγιά, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις για θέματα Πολιτικής Προστασίας:
1. Επικεφαλής στις διαδικασίες – ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών ή και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι ο Διοικητής της ΠΥ Νομού, με εκχώρηση κάθε αρμοδιότητας συντονισμού και τελικής απόφασης.
Συλλογικά όργανα και υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομία, Δασαρχείο, Εθελοντές κ.λπ.) να έχουν θεσμικά κατοχυρωμένες και διακριτές αρμοδιότητες, στην κατεύθυνση της επικούρησης του Διοικητή της ΠΥ.
2. Απαιτείται να γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΠΥ και γενικά των μέσων πυρόσβεσης αλλά και επικοινωνίας και επιπλέον η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει η επιστήμη και η τεχνολογία.
3. Επιβάλλεται η αξιοκρατία στην επιλογή του προσωπικού, ιδιαίτερα του Διοικητή της ΠΥ κάθε Νομού. Επίσης, η αναβάθμιση των σχολών της ΠΥ και η ένταξή τους στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο και αναγκαίο στοιχείο αποτελεσματικότητας, μαζί με τη λειτουργία ενιαίου κέντρου διαχείρισης αγροτικών και δασικών πυρκαγιών.
4. Οργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος, με μέσα πυρόσβεσης, οχήματα, στέγαση, κάλυψη λειτουργικών εξόδων και εξόδων κίνησης, εκπαίδευσης κ.λπ. κατά τα πρότυπα προηγμένων χωρών και ιδιαίτερα της Πορτογαλίας.
5. Ελεγχόμενη βόσκηση σε δασικές περιοχές, με στόχο τον «καθαρισμό» των δασών.

6. Αποκατάσταση και ενίσχυση, των δασών με κυπαρίσσια, βελανιδιές, καστανιές, πλατάνια και επιπλέον πλήρης αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των δασικών φυτωρίων.
7. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από δυνάμεις του Στρατού, πρώτα σε επίπεδο πρόληψης με συγκρότηση φυλακίων σε δασικές περιοχές, ενισχυμένη παρουσία του Στρατού σε κρίσιμες οικολογικά περιοχές και στη συνέχεια σε επίπεδο καταστολής.
8. Άμεσα πρέπει να υπάρξει πολεοδομικός εκσυγχρονισμός, με την προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (δάση, ρέματα, παραλίες κ.λπ.) και απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης.
9. Θεσμοθέτηση 5ωρης εκπαίδευσης σε ετήσια βάση και σε κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την Πολιτική Προστασία. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα στελέχη στην Πολιτική Προστασία.
10. Κάθε Δήμος έχει υποχρέωση οργάνωσης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, με μέσα (οχήματα, επικοινωνία κ.λπ.), έλεγχο δεξαμενών και κρουνών πυρόσβεσης, ύπαρξη χώρων συγκέντρωσης πολιτών σε έκτακτες ανάγκες, διάθεση όλων των μέσων στην ΠΥ, όταν αυτό ζητείται, συμβολή στην ενίσχυση των εθελοντών, πρόσληψη δημοτικών πυροσβεστών το καλοκαίρι, ενημέρωση του πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πρόνοια για περίθαλψη του πληθυσμού κ.λπ.

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΣ

airport-

Αναφορικά με τη διοίκηση, λειτουργία και προοπτική του αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» έγινε διαλογική συζήτηση επί ικανό χρονικό διάστημα.
Σε εισήγηση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής (εισηγητής: Δημήτρης Δημόπουλος) τονίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι «το αεροδρόμιο της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» είναι σήμερα ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ελληνικά αεροδρόμια. Δυστυχώς, όμως, παρόλη την δυναμική του ανάπτυξη από πλευράς αριθμού επισκεπτών, παραμένει απαρχαιωμένο, με πολλά προβλήματα λειτουργίας αλλά και υποδομών, παρά τη σκληρή καθημερινή προσπάθεια που καταβάλει το ολιγάριθμο προσωπικό του».
Η Δημοτική Αρχή εκτιμά πως «ο δρόμος του εκσυγχρονισμού και της
ανάπτυξης του αεροδρομίου Καλαμάτας απαιτεί:
• Νέα τεχνογνωσία με ευελιξία και εξειδικευμένο προσωπικό
• Νέες τεχνικές και τεχνολογίες
• Μοντέρνο και σύγχρονο εξοπλισμό
• Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών
• Βελτίωση υποδομών και παγίων
• Αποτελεσματικότερο management του αερολιμένα
• Νέους, ουσιαστικούς εμπορικούς στόχους».
Με την απόφαση που εγκρίθηκε από το Σώμα, προτείνεται η άμεση διάθεση του αεροδρομίου σε κατάλληλο εξειδικευμένο επενδυτή με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ και καλείται η Κυβέρνηση να εκκινήσει ταχύτατα τις αναγκαίες διαδικασίες και τα απαραίτητα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου το αεροδρόμιο Καλαμάτας να γίνει αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό, ευέλικτο και μοντέρνο στη λειτουργία του.

ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΔΑ

kalnterimi lada 8

Εγκρίθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή λιθόστρωτης οδού Τ.Κ. Λαδά Δήμου Καλαμάτας» προϋπολογισμού 132.000 €.

Η υπό ανακατασκευή κοινοτική οδός στην Τοπική Κοινότητα Λαδά του Δήμου Καλαμάτας βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του οικισμού και είναι συνολικού μήκους 225 μ., εκτεινόμενη από την οικία Παν. Παρθένιου έως την οικία κληρονόμων Μιχ. Παρθένιου. Η οδός είναι τσιμεντοστρωμένη και η μελέτη προτείνει την κατασκευή νέου λιθόστρωτου.
Το νέο λιθόστρωτο ενοποιεί το δίκτυο των πρόσφατα κατασκευασμένων, από τον Δήμο Καλαμάτας, καλντεριμιών, στο πλαίσιο της υλοποίησης της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρόμων Αγ. Νικολάου - κεντρικής οδού & πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τ.Κ. Λαδά του Δήμου Καλαμάτας».
Οι λίθοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι αναλόγου τύπου και απόχρωσης με εκείνους του υφισταμένου δικτύου πεζοδρόμων, ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία και η συνέχεια στην περιοχή.
Η προτεινόμενη λιθόστρωση θα εδράζεται στην υπάρχουσα τσιμεντόστρωση της οδού, αφού λόγω των δικτύων ύδρευσης και απορροής ομβρίων είναι δύσκολο να αποξηλωθεί το σκυρόδεμα και να τοποθετηθεί η νέα λιθόστρωση επί φυσικού εδάφους. Το νέο λιθόστρωτο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις υπάρχουσες κλίσεις της οδού, που κρίνονται ικανοποιητικές, ενώ αν κριθεί απαραίτητο κατά τη διάρκεια της κατασκευής είναι δυνατόν να γίνουν μικροβελτιώσεις.
Επίσης, θα ανακατασκευασθούν οι λίθινοι τοίχοι αντιστήριξης.

ΝΕΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΤΟΝΩΝ

aporrimatoforo

Το Σώμα ενέκρινε την παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος 16 τόνων στον Δήμο Καλαμάτας από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Αανακύκλωσης Α.Ε. Εγκρίθηκε, επίσης, η παραχώρηση, εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας, απορριμματοφόρου οχήματος μικρότερης χωρητικότητας – που δεν ήταν εύκολο να αξιοποιηθεί - στο Δήμο Ιητών (νήσος Ίος), όπου θα αποδώσει καλύτερα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εγκρίθηκε η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων:
I. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ¨», για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης
II. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ», για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης
III. «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΟΙ ΑΜΦΙΕΙΣ¨», για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης
IV. «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ¨», για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.
V. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΙΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ¨», για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.
VI. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΙΪΚΩΝ ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨», για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
VII. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για τη διοργάνωση της Γιορτής Πατάτας

ippodromies-platy

VIII. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», για τη διοργάνωση ιππικών αγώνων στο Πλατύ το Δεκαπενταύγουστο.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr