Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Απεντομώσεις δημοτικών χώρων 2017

στις .

 Ο Δήμος  θα αναθέσει την υπηρεσία «Απεντομώσεις δημοτικών χώρων(2017)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες σε σχετικό έντυπο που υπάρχει στην μελέτη μέχρι την 30-10-2017.
 

Δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου (Κ.Α. 64.7135.01 – εγκεκρ. πίστωση 7.619,80 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 7.619,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ' 45428/04-10-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης χαρακτηριστικών...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για καθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 45.7336.02– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 14.995,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ' 45424/04-10-2017 Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης μελέτης...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.57– εγκεκρ. πίστωση 15.200,00€ (10.000,00€ από Δ.Π. & 5.200,00€ από ΥΠ.ΕΣ.) και προϋπολογισμού μελέτης 15.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, να...

Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου (NΔ 3,4)

στις .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 259/2017 απόφαση του Δ.Σ.  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε φανερή νέα πλειοδοτική δημοπρασία το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου και συγκεκριμένα το ΝΔ γραφείο αριθ. 3 επιφανείας 39 τ.μ....

Περίληψη διακήρυξης για εκμίσθωση ακινήτου (ΝΑ,Α1)

στις .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη την αριθμ. 260/2017 απόφαση του Δ.Σ.  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας διακηρύττει ότι: εκτίθεται σε νέα φανερή πλειοδοτική δημοπρασία το ακίνητο που βρίσκεται στην πλατεία Τελωνείου, στο ισόγειο του κτιρίου του Λιμενικού Ταμείου του ΝΑ και Α1 γραφείου με συνολικό εμβαδόν 37,5 τ.μ. ...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr