Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ»

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΥΡΑΣ, ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ», με προϋπολογισμό 900.000,00€. Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στις 4-04-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων- Δημοπρασιών του Δήμου Καλαμάτας οδός Αθηνών 99 , 2ος όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού  (σύμφωνα με τη διακήρυξη )από  το Δήμο Καλαμάτας  οδός Αθηνών 99, μέχρι και την 30/03/2017, ημέρα Πέμπτη Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2721360781,2721360783 FAX επικοινωνίας 2721360746, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαντουβάλου Μαρία, Πρωτογέρη Αθηνά.

Την προκήρυξη και  διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Την μελέτη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Τα σχέδια μπορείτε να τα κατεβάσετε από 123 4 5,  6 789,   10

Το ΤΕΥΔ μπορείτε να τα κατεβάσετε από  εδώ

Διευκρίνιση επί της διακήρυξης δίνεται εδώ.

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr