ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΑΡΙΣ

στις .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού ηχητικού - φωτιστικού - εξέδρας με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του πολιτιστικού καλοκαιριού 2017. Ο συνολικός Ο τπροϋπολογισμός για την ανωτέρω υπηρεσία είναι 11.955,00 €. Ο τρόπος υποβολής των προσφορών θα γίνεται ταχυδρομίκα ή προσωπικά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο, αναγράφοντας για ποιο διαγωνισμό πρόκειται. Ο χρόνος υποβολής είναι από 13/06/2017 έως 19/06/2017 καθημερινά από τις 08:00 π.μ. Ο τόπος υποβολής θα γίνεται στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 & Φαρών Καλαμάτα, 24132, τηλ.2721095611, φαξ 2721095614. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 19/06/2017 & ώρα 14:00. Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη συνολικά τιμή. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 20/06/2017 & ώρα 10:00 στα γραφεία της ΦΑΡΙΣ, Ασίνης 11 & Φαρών,  Καλαμάτα, ΤΚ 24132.

Ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Την με α.α. 14/2017 μελέτη για την ως άνω αναφερόμενη υπηρεσία μπορείτε να τη δείτε εδώ
Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr