Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μεταφορά των κατασκηνωτών στην κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην μεταφορά κατασκηνωτών στην Κατασκήνωση Αγία Μαρίνα Ταϋγέτου με τη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης (πούλμαν) των πενήντα (50) θέσεων με οδηγό, για την κάλυψη των διαδρομών έως 80 χιλιομέτρων μέσω εθνικού δρόμου (παλαιό Ε.Ο.) Καλαμάτας – Σπάρτης , με αφετηρία και επιστροφή την Καλαμάτα επί της πλατείας Υπαπαντής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120, συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παρακαλούμε, να μας αποστείλετε προσφορά έως την 21/06/2017, σε κλειστό φάκελο με υπογραφή και σφραγίδα, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», απευθείας προς το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης (Αθηνών 99 γρ.1.15).

την πρόσκληση θα την δείτε εδώ

την απόφαση Δημάρχου έγκρισης των τεχνικών χαρακτηριστικών-τιμολόγιο προσφοράς εδώ

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr