Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κουρτινών με μηχανισμό για το νέο Δημαρχείο Β κτίριο

στις .

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης στην προμήθεια κουρτινών με μηχανισμό, για το νέο Δημαρχείο (κτίριο Β΄), συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 5.520,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% .

Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, να αποστείλουν την οικονομική προσφορά τους με υπογραφή και σφραγίδα τους, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , απευθείας προς το τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης έως την 15/03/2018 και ώρα 12:00.

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την πρόσκληση εδώ

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr