Προσκλήσεις Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

Πρόσκληση 11ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 25/07/2017
Πρόσκληση 10ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 27/06/2017
Πρόσκληση 9ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 06/06/2017
Πρόσκληση 8ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 02/06/2017
Πρόσκληση 7ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 17/05/2017
Πρόσκληση 6ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 2/05/2017
Πρόσκληση 5ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 25/04/2017
Πρόσκληση 4ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 27/03/2017
Πρόσκληση 3ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 21/02/2017
Πρόσκληση 2ης/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας της 24/01/2017

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134 (Πρώην Νοσοκομείο Καλαμάτας)

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr