Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

2014

31 Δεκεμβρίου 2014

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ».

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ».

...

Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου από το Δήμο, που θα

...

24 Δεκεμβρίου 2014

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3».

 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)  

...

22 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό του κτηρίου της Φιλαρμονικής

Η  Δημοτική  Φιλαρμονική Καλαμάτας προτίθεται  να  αναθέσει  σε  συνεργείο  καθαρισμού τον  καθαρισμό των  χώρων  του κτηρίου της Φιλαρμονικής. Ο προϋπολογισμός  της  δαπάνης είναι 2.656,80  €  με Φ.Π.Α. ...

19 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση κλήρωσης για την ανάδειξη μελών σε επιτροπές του Γραφείου Εθιμοτυπίας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

    Tη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 9:30 π. μ. θα διεξαχθεί κλήρωση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου  για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
...

17 Δεκεμβρίου 2014

Μετρήσεις Ποιότητας Νερού χρήσης 2014

Η Δ.Ε.Υ.Α.Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, για την εργασία με τίτλο "Μετρήσεις...

Περίληψη διακήρυξης παροχής υπηρεσιών "Συντήρηση παιδικών χαρών"

Ο Δήμος Καλαμάτας διενεργεί, σύμφωνα με την υπ. αρ. 479/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόχειρο ανοικτό δημόσιο

...

12 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ Κ.Λ.Π.)"

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη του έργου : «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΤΟΙΧΩΝ Κ.Λ.Π.)» (Κ.Α. 30.7336.07 – εγκεκρ. πίστωση 8.000€ για το 2014, από ΣΑΤΑ και προϋπολογισμού μελέτης 8.000€), καλεί όσους

...

11 Δεκεμβρίου 2014

Διενέργεια κληρώσεων για τις επιτροπές διαγωνισμών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011

2. Την υπ’

...

10 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης των συλλογικών οργάνων αυτού, για το έτος 2015, καλεί, όποιον ενδιαφέρεται, να αποστείλει την προσφορά έως...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr