Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Φεβ 2016

29 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαίρεση πρέμνων ξερών δένδρων και διαμόρφωση θέσεων φύτευσης στα πεζοδρόμια της πόλης»

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαίρεση πρέμνων ξερών δένδρων και διαμόρφωση θέσεων φύτευσης στα πεζοδρόμια της πόλης» προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων επαγγελματιών για την υλοποίησή

...

23 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.»

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 2/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων

...

22 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων και έως πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Φεβρουάριο 2016.

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατοτεχνικό προσωπικό για απασχόληση έως 5 ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2016.

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να δείτε ...

Ανακοίνωση για τη διενέργεια κλήρωσης ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας στις 23-02-2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών, που θα συγκροτήσουν Επιτροπές παραλαβής έργων.

...

18 Φεβρουαρίου 2016

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσίας «Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων»

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την  μελέτη: «Επισκευές στεγών δημοτικών κτιρίων»(Κ.Α. 30.7331.02– εγκεκρ. πίστωση 5.000,00€ για το 2016

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την «Προμήθεια μονωτικών υλικών»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την : «Προμήθεια μονωτικών υλικών» (Κ.Α. 30.7336.27 –

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδουράκη (Οικονομικό Γυμνάσιο)»

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την  μελέτη: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδουράκη (Οικονομικό

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες πλαστικοποίησης δύο ανοικτών γηπέδων Μπάσκετ»

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την  μελέτη: «Εργασίες πλαστικοποίησης δύο ανοικτών γηπέδων Μπάσκετ» (Κ.Α. 30.7336.29

...

Πρόχειρος διαγωνισμός για τις «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

...

17 Φεβρουαρίου 2016

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του 3463/06 Δ.Κ.Κ. για την ανάδειξη μειοδότη, όσον αφορά στην ασφάλιση

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr