Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Αυγ 2016

30 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ2Α/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων [τεσσάρων (4) οδηγών απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και δύο (2) εργατών κοιμητηρίων], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες

...

26 Αυγούστου 2016

Πρόχειρος διαγωνισμός για την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 3463/06 Δ.Κ.Κ. και του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147/08-08-16 τεύχος Α για την ανάδειξη μειοδότη, όσον

...

25 Αυγούστου 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΦΕ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Επαναληπτική Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών  με τους ίδιους όρους της Α.Ο.Ε 123/2016 καθώς και την Α.Δ.Σ. 307/2016 για την:
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΦΕ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ,
...

11 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την «Αποκατάσταση περιφράξεων γηπέδου ποδοσφαίρου Ασπροχώματος, 5Χ5 Αντικαλάμου κλπ.»

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για τη  μελέτη «Αποκατάσταση περιφράξεων γηπέδου ποδοσφαίρου Ασπροχώματος, 5Χ5 Αντικαλάμου κλπ.»(Κ.Α.

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για τις «Εργασίες επισκευών Μάντζειου δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πλατέος»

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για τη  μελέτη «Εργασίες επισκευών Μάντζειου δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πλατέος»(Κ.Α. 30.7331.36–

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για τις «Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν. χώρων»

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την  μελέτη: «Επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ δημοτικών κτιρίων και κοιν.

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ»

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την : «

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για τη «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών παιδικών σταθμών»

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας για τη μελέτη «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων δημοτικών παιδικών σταθμών» (Κ.Α. 30.7331.13– εγκεκρ.

...

08 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΟΣ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Ο Δήμος Καλαμάτας, σύμφωνα με την υπ. αρ. 70/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΟΣ», προβαίνει στην αναζήτηση ενδιαφερομένων για την κατασκευή του ανωτέρω

...

Ανακοίνωση υπ' αριθ. ΣΟΧ2/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων [τεσσάρων (4) οδηγών απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και δύο (2) εργατών κοιμητηρίων], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr