Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Οκτ 2016

27 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση ενδιαφερομένων για συντήρηση θερμάνσεων σχολείων

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένω να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για τη "Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων"  (Κ.Α: 30.7331.18, προυπολογισμού: 11.036€) καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές έως και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016.

...

Διαγωνισμός για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Καλαμάτας & τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2017

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης -εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους

...

26 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γεννικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων

...

Ανοικτός συνοπτικός μειοδοτικός Διαγωνισμός για προμήθεια φυτικού υλικού

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

...

25 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας προτίθεται να προμηθευθεί 80 καπέλα για τους μουσικούς, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.000,00€ με Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τις τεχνικές προδιαγραφές των καπέλων και να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι την 31η...

24 Οκτωβρίου 2016

Πρόσληψη (1) ενός Καλλιτεχνικού Συμβούλου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην κάλυψη της θέσης ενός (1) Καλλιτεχνικού Συμβούλου του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας της Κ.Ε «ΦΑΡΙΣ», διάρκειας έως  (8) μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση...

Πρόσληψη ενός (1) Ιατρού Γενικής Ιατρικής

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», ανακοινώνει ότι θα προβεί στη σύναψη σύμβασης έργου ενός (1) ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας, για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου, διάρκειας έως  (12) μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να...

20 Οκτωβρίου 2016

Προμήθεια ανταλλακτικών-υλικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2016

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, προκηρύσσει επανάληψη του ανοικτού συνοπτικού  (πρόχειρου)   μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την :«Προμήθεια

...

19 Οκτωβρίου 2016

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κ.λ.π. 2016

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης -εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές περιγραφές των ειδών και τους

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr