Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Νοε 2016

30 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ)

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια 150 Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ), καλεί όποιον ενδιαφέρεται και έχει το δικαίωμα από το νόμο, να καταθέσει σε κλειστό φάκελο οικονομική προσφορά με υπογραφή και σφραγίδα. Στο φάκελο θα

...

22 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη προμήθεια ανθόφυτων για τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Προϋπολογισμού 3.100,00 € χωρίς το Φ.Π.Α 13%, σύμφωνα με τη μελέτη υπ' αριθμ. 35/2016.

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016"

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016» (Κ.Α. 30.7336.47– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ"

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016» (Κ.Α. 30.7336.46– εγκεκρ. πίστωση 20.00,00€ από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€),

...

21 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών & Φωτοαντιγραφικών ΄ετους 2016

Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με τις αποφάσεις Ο.Ε. : 30/2016 έγκρισης των τεχνικών Χαρακτηριστικών και 255/2016 έγκρισης για προσφυγή στη διαδικασία της ανάθεσης θα προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, Εκτυπωτών & Φωτοαντιγραφικών έτους

...

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων για την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην  προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός καινούργιου υδραυλικού  ανελκυστήρα στο  κτήριο του Β΄ ΚΑΠΗ του

...

17 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικοσκευής (ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων & ιματισμού) για την στέγαση των ωφελούμενων του Προγράμματος "ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ".

Ο Δήμος Καλαματας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια οικοσκευής (ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων & ιματισμού) για τη στέγαση των ωφελούμενων του προγράμματος « ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», σύμφωνα με την αριθ. 23/2016

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016 ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση ζημιών που προκληθήκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε. Καλαμάτας» (Κ.Α. 30.7336.50– εγκεκρ. πίστωση 50.000,00€ από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού

...

16 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟ Τ.Κ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΜΦΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016"

Ο Δήμος Καλαμάτας μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ. του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, λόγω και της ανωτέρας βίας που προέκυψε από την εκδήλωση των έντονων βροχοπτώσεων στις

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr