Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Μαϊ 2017

31 Μαΐου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 14/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 8.432,00€
3. Την προμήθεια με τίτλο: Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ζωοτροφών

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς
Έχοντας υπόψη :
1. Τις ανάγκες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
2. Την 04β/2017 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 14.973,00€
3. Την προμήθεια με τίτλο: Λοιπές προμήθειες

...

29 Μαΐου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια κλινοσκεπασμάτων κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

...

25 Μαΐου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων για τις λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης Aγ. Mαρίνας

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια τροφίμων για τις λειτουργικές ανάγκες της κατασκήνωσης Αγ. Μαρίνας Μεσσηνίας, σύμφωνα με τ

...

23 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Aποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 22.00,00 € (είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ)

A. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ
Ημέρες μίσθωσης:

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Aποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 23ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αποστείλετε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές σας για την ανωτέρω υπηρεσία συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ

...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για φωτιστική κάλυψη του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ «ΦΑΡΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την

...

18 Μαΐου 2017

ΦΑΡΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας "ΦΑΡΙΣ", σύμφωνα με την υπ'  αριθμ. 65/2017 (ΑΔΑ:ΩΤΞΦΟΡΦΕ-ΡΟΤ) απόφαση του Δ.Σ., επιθυμεί να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την αρμοδιότητα και ευθύνη εύρεσης χορηγιών, προς την επιτυχή επίτευξη των στόχων του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr