Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Οκτ 2017

31 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής

...

27 Οκτωβρίου 2017

Αποτελέσματα για την πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠΜΕΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τα ΚΔΑΠΜΕΑ σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017.

Τους πίνακες κατάταξης ανα ειδικότητα μπορείτε να δείτε εδώ:

...

26 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ6-2017

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού - καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύουν στην Καλαμάτα για το

...

25 Οκτωβρίου 2017

Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών 2017


Πρόσκληση από το Δήμο Καλαμάτας για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια:«Προμήθεια υλικών άρδευσης και σιντριβανιών 2017».
1. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την 31/10/2017 και ώρα

...

20 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη μνημείων (Κ.Α. 20.7135.06 – εγκεκρ. πίστωση 20.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 19.988,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την υπ΄αριθ'

...

18 Οκτωβρίου 2017

Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2017

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερομένους για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την:«Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού 2017» 
Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί στα γραφεία της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών την 26/10/2017 και ώρα 9:00 πμ. στο γραφείο του

...

17 Οκτωβρίου 2017

Απεντομώσεις δημοτικών χώρων 2017

 Ο Δήμος  θα αναθέσει την υπηρεσία «Απεντομώσεις δημοτικών χώρων(2017)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες σε σχετικό έντυπο που υπάρχει στην μελέτη μέχρι την 30-10-2017.
 

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου (Κ.Α. 64.7135.01 – εγκεκρ. πίστωση 7.619,80 € από ΥΠ.ΕΣ. και προϋπολογισμού μελέτης 7.619,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : "ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σε παροχή υπηρεσιών για καθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 45.7336.02– εγκεκρ. πίστωση 15.000,00 € από Δ.Π. και προϋπολογισμού μελέτης 14.995,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),

...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, (Κ.Α. 30.7336.57– εγκεκρ. πίστωση 15.200,00€ (10.000,00€ από Δ.Π. & 5.200,00€ από ΥΠ.ΕΣ.) και προϋπολογισμού μελέτης 15.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

...

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr