Παράταση Ισχύος Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας Φωτοβολταϊκών

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61814 & 27213-61826

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας Φωτοβολταϊκών

Search