Παράταση Ισχύος της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61814 & 27213-61826

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

    1. Αίτηση
    2. Έντυπο Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας του ιδιοκτήτη

Search