Θεώρηση Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Διεύθυνση: Ψαρών 15, Διοικητήριο Καλαμάτας
Πληροφορίες: 27213-61814 & 27213-61826

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Δύο αντίγραφα έντυπου Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής

Search