Εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις στο Δήμο Καλαμάτας

Μουσικό Σπουδαστήριο Καρδαμύλης

Το Μουσικό Σπουδαστήριο Καρδαμύλης ξεκινά τη δράση του φέτος, το Σάββατο 31 Αυγούστου, με μια σπουδαία εκδήλωση: την ημερίδα πάνω σε θέματα της ελληνικής μουσικής.

Το Μουσικό Σπουδαστήριο Καρδαμύλης αποτελεί πρωτοβουλία του Παναγιώτη Σκούφη, που διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την οποία στήριξαν φίλοι του, ο καθηγητής Στέλιος Ανδρέου, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Κάππας, η καθηγήτρια Σοφία Κουΐδου – Ανδρέου και η δικηγόρος Ελένη Τέφου – Φωτέα.

Σκοπός είναι η δημιουργία και στήριξη μιας εστίας έρευνας, μελέτης και προώθησης του μουσικού – ιδιαίτερα του ελληνικού – πολιτισμού.

Θα μιλήσουν, με τα εξής θέματα, κατά την πρωινή συνεδρία:

• Μιχάλης Κάππας: «Οι τοξωτές λύρες μέσα από τις μικρογραφίες των βυζαντινών χειρογράφων»

• Ευστάθιος Μακρής: «’Musica greca’, ψαλτική των Λατίνων και το χειρόγραφο της Πλατυτέρας στην Κέρκυρα»

• Εμμανουήλ Στ. Γιαννόπουλος: «Λόγος και μέλος στην έντυπη και στην ασματική παράδοση της ψαλτικής»

• Δάφνη Τραγάκη: «Εθνομουσικολογία και βυζαντινή μουσική»

Κατά την απογευματινή συνεδρία:

• Γεωργία Τέντα: «Γυναικείο φωνητικό σύνολο Πλειάδες: προσεγγίζοντας την πολυφωνική παράδοση της Ηπείρου»

• Θεοδώρα Γκουράνη: «Παρατηρήσεις σε ρυθμούς σκοπών και τραγουδιών του μακεδονικού χώρου»

• Γιώργος Παπαδέλης: «Η αντιληπτική θεώρηση στην ανάλυση συμμετρικών και ασύμμετρων ρυθμικών δομών της ελληνικής μουσικής»

• Κατερίνα Πολυμενοπούλου: «Το λυρικό θέατρο ως υπέρβαση στην αρχή του Μεσοπολέμου μέσα από τον ημερήσιο αθηναϊκό Τύπο»

• Κώστας Κουτρουμπάκης: «World music: αλληλεπίδραση vs αποικιοποίηση».

Την ημερίδα θα πλαισιώσει ένα βιωματικό εργαστήρι για παιδιά, με τίτλο: «Τα παιδιά τραγουδάνε».

Search