Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα συνεδριάσει στις 28η Μαΐου 2019

Συνεδρίαση του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας συγκαλείται την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Τζαμουράνη Περικλή παραχώρησης χερσαίου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε ήδη αδειοδοτημένη κατασκευή, για το 2019
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Καπουλέα Δημητρίου παραχώρησης χερσαίου χώρου για τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας, ομπρέλας με τραπέζι και καρέκλα, για το σκάφος ALBATROS II, για το 2019
3. Λήψη απόφασης επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 2457/326/9-5-19 εγγράφου της ΔΕΥΑΚ, με θέμα: «Κεντρικός συλλεκτήρας ομβρίων ζώνης Ι Καλαμάτας», για την έγκριση κατασκευής του έργου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καλαμάτας
4. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΔΛΤΚ οικ. έτους 2019.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση