Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ενισχύεται η Υπηρεσία Καθαριότητας

Με Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1977/2016) εγκρίνεται η προμήθεια από το Δήμο Καλαμάτας δύο απορριμματοφόρων και ενός μηχανικού σαρώθρου, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας 5 ετών. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, προωθούνται ταχύτατα οι σχετικές διαδικασίες για την αγορά των παραπάνω μηχανικών μέσων, που θα βελτιώσουν το επίπεδο καθαριότητας στην Καλαμάτα και στο Δήμο.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση