Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καθαριότητα αθλητικών χώρων

Ο Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων, προϋπολογισμού 19.680 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, να καταθέσουν προσφορές μέχρι την Τετάρτη 25.2.2015 και ώρα 13:00 στα γραφεία της Διοίκησης του Αθλητικού Οργανισμού (Βύρωνος 67 και Σωκράτους - 1ος όροφος).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2721023341 και 2721020257
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος "Διαύγεια" με ΑΔΑ: Ω1ΥΕ465Φ0Λ-0ΝΠ και μπορείτε να τη δείτε εδώ.

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση