Πολιτική Προστασία

Εγκύκλιος ΓΓΠΠ για την αντιμετώπιση Κινδύνων από Χιονοπτώσεις και Παγετό

Σας παραθέτουμε, για ενημέρωσή σας, την εγκύκλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα:

" Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό".

Search