Πολιτική Προστασία

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 2019

Σας παραθέτουμε, για ενημέρωσή σας, το έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα:

"Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση"

Search