Πολιτική Προστασία

Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό

Σας παραθέτουμε, για ενημέρωσή σας, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα:

"Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό".

 

Search