Πολιτική Προστασία

Εγκύκλιος Αντιμετώπισης Κινδύνων από Πλημμυρικά Φαινόμενα 2017

Σας παραθέτουμε, για ενημέρωσή σας, την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα:

" Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων."

Search