Πολιτική Προστασία

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Παραθέτουμε την απόφαση Δημάρχου με την οποία  συγκροτείται εκ νέου το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ).

Η σύγκληση του ΣΤΟ γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και εκτάκτως σε περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών προς υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου. Συμμετέχουν οι κατά το Ν. 3013/2002 αρμόδιοι φορείς.

Search