Καθαρό το πόσιμο νερό

Η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί ανά τρίμηνο καθαρισμούς σε όλες τις δεξαμενές υδροδότησης των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας και, ταυτόχρονα, παίρνει δείγματα και πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις του πόσιμου νερού, για τη διασφάλιση της ποιότητάς του. Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις αυτές (ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένα αρχεία) δείχνουν ότι το νερό σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα, για τα οποία μέχρι σήμερα έχουν γίνει αναλύσεις, είναι αρίστης ποιότητος και μπορούν άφοβα οι πολίτες να το πίνουν. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται εφεξής ανά τρίμηνο.

Η ανάλυση για την Καλαμάτα (περιοχή Άγιοι Ανάργυροι) βρίσκεται εδώ, για την Αλαγονία εδώ, για την Άνθεια εδώ, για τα Αρφαρά (περιοχή Άγιος Βασίλειος) εδώ, για την Κάτω Άμφεια εδώ, για τα Λαίϊκα εδώ και για το Πλατύ εδώ

Search