Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (30/08/2019)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/2019

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (001-002)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
001/2019 1. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2020
002/2019 2. Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2020.

Search