Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (25/08/2017)

                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/2017
                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ (5-6)
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
005/2017_ΑΔΕΔ1.       Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2018
006/2017_ΑΔΕΔ2.       Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας,οικον. έτους 2018.
 

Search