Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (16/05/2017)

                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/2017
                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ (4)


ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
004/2017_ΑΔΕΔΜΟΝΑΔΙΚΟΥποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και Έξυπνη πόλη»

Search