Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (15/02/2017)

                                                ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/2017
                                                   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1-3)


1/2017_ΑΔΕΔΛειτουργία προσωρινού κινητού σταθμού μεταφόρτωσης Α.Σ.Α. Δήμου Καλαμάτας
2/2017_ΑΔΕΔΛειτουργία Πράσινων Σημείων
3/2017_ΑΔΕΔΟρισμός χώρων διαχείρισης φυτικών υπολειμμάτων (κλαδεμάτων)

Search