Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 31/08/2016

                                             ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/2016
                                                ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (3-4)


3/2016_ΑΔΕΔΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2017
4/2016_ΑΔΕΔΠροϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2017

Search