Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (31/08/2018)

                                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/2018
                                               ΑΠΟΦΑΣΗ (1-2)

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
001/2018 1. Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2019
002/2018 2. Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2019.

Search