Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 2016

                                            ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/2016
                                                ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1-2)


1/2016.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015 – 2019 Δήμου Καλαμάτας, Α΄Φάση (Στρατηγικός Σχεδιασμός).
2/2016.Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας.

Search