Περίληψη - Αποφάσεις 6ης/2019 (19-04-2019) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (021 - 024)

                                                       Το κείμενο της περιλήψης μπορείτε να το δείτε εδώ

                                                                         ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (021 - 024)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.            

ΑΡ. ΘΕΜ.                        

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

021/2019_ΕΠΖ

1.

Έγκριση υποβάθμισης κρασπέδου και κατασκευής κεκλιμένου επιπέδου (ράμπα), μπροστά από είσοδο – έξοδο του υπό ανέγερση βιοτεχνικού κτιρίου «Μεταποίησης, επεξεργασίας και εμπορίου αλουμινίου – σιδήρου», στην Τ. Κ. Ασπροχώματος.

022/2019_ΕΠΖ

2.

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, για τη λειτουργία του υπό ανέγερση καταστήματος «Εμπορίας, αποθήκευσης και διακίνησης χύδην και σακευμένων οικοδομικών υλικών» στην Τ. Κ. Μικρομάνης.

023/2019_ΕΠΖ

3.

Αφαίρεση δένδρων

024/2019_ΕΠΖ

4.

Ανάκληση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας υπαίθριου ψυχαγωγικού παιγνίου.

Search