Περίληψη - Αποφάσεις 7ης/2019 (10-07-2019) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (025 - 027)

Το κείμενο της περιλήψης μπορείτε να το δείτε εδώ


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ   (025 - 027)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

025/2019_ΕΠΖ

1.

Χωροθέτηση και προδιαγραφές για τη φιλοτέχνηση της προτομής του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα.

026/2019_ΕΠΖ

2.

Παραχώρηση ειδικής στάθμευσης ΑμεΑ.

027/2019_ΕΠΖ

3.

Οριστική διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Search