Περίληψη - Αποφάσεις 6ης/2017 (03-05-2017) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (020-021)

              Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ     
                             Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ   (020 - 021)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
020/2017_ΕΠΖ1.  Αφαίρεση δένδρων.
021/2017_ΕΠΖ2.  Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Search