Περίληψη - Αποφάσεις 5ης/2017 (27-04-2017) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (017-019)

                 Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                      ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (017-019)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
017/2017_ΕΠΖ1.   Έγκριση μελέτης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα».
018/2017_ΕΠΖ2.   Αφαίρεση δένδρων.
019/2017_ΕΠΖ3.   Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Search