Περίληψη - Αποφάσεις 4ης/2017 (20-03-2017) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (014-016)

                      Το κείμενο της περίληψης μπορείτε να το δείτε εδώ
                                           ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (014-016)

ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ.ΘΕΜ.ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
014/2017_ΕΠΖ1.   Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
015/2017_ΕΠΖ2.   Έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Καλαμάτας».
016/2017_ΕΠΖ3.   Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2017)».

Search