Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδρίασε στις 13 Ιουνίου 2018

στις .

Η 10/2018 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας διεξήχθη την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018. Τα κυριότερα θέματα, επί των οποίων έλαβε αποφάσεις, είναι τα εξής:

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

1. Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2018 μελέτης του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτήρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια (2018)». Εγκρίθηκε, αναφορικά με τη διενέργεια οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επισκευής στα παρακάτω σχολεία:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

• Αντικατάσταση φωτιστικών σε όλα τα προκατασκευασμένα παλιά νηπιαγωγεία με φωτιστικά νέου τύπου LED
• Επισκευή περίφραξης 12ου Νηπιαγωγείου Καλαμάτας
• Επισκευές κεραμοσκεπών λεβητοστασίων των παραπάνω νηπιαγωγείων
• Άλλες μικροεπεμβάσεις (χρωματισμοί κ.λπ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

• Επισκευή κιγκλιδωμάτων και όψεων 3ου Δημοτικού Σχολείου
• Αντικατάσταση μέρους φωτιστικών 4ου Δημοτικού Σχολείου
• Αντικατάσταση φωταγωγών, επιχρισμάτων και χρωματισμοί 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας
• Επισκευές μερικών όψεων και μικροεπεμβάσεις στον αύλειο χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου
• Μικροεπεμβάσεις και μονώσεις στο 7ο Δημοτικό Σχολείο
• Επισκευές όψεων στο 9ο Δημοτικό Σχολείο
• Μερική αντικατάσταση φωτιστικών και χρωματισμοί στο 14ο Δημοτικό Σχολείο
• Επισκευές όψεων και αρμολογήματα στο Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας
• Μικροεπεμβάσεις στα Δημοτικά Σχολεία Άριος, Πλατέος και Αρφαρών

ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ

• Μερική επισκευή όψεων 1ου Γυμνασίου.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

2. Έγκριση της υπ' αριθμ. 114/2018 μελέτης του έργου «Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας». Εγκρίθηκε σχετικά με παρεμβάσεις στους χώρους υγιεινής, που σήμερα έχουν ως εξής:
α) ένα συγκρότημα W.C. (ανδρών, γυναικών) στη βόρεια κερκίδα
β) δύο συγκροτήματα W.C. (ανδρών, γυναικών) στη νότια κερκίδα
γ) ένα συγκρότημα W.C. (ανδρών, γυναικών) στο κλειστό γυμναστήριο,
ενώ δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ.
Στα υπάρχοντα συγκροτήματα W.C. βόρειας και νότιας κερκίδας θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες:
• Καθαιρέσεις των πλακοστρώσεων δαπέδου (τοπικές), των επενδύσεων τοίχων, των ειδών υγιεινής, των θυρών και μερικώς των υαλοστασίων.
Επίσης, θα γίνουν καθαιρέσεις των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων.
• Κατασκευές των δαπέδων (τοπικές), των επενδύσεων των τοίχων, των κουφωμάτων, των ψευδοροφών (τοπικές), χρωματισμός των χώρων και τοπικές επισκευές φερόντων στοιχείων.
Β. Οι δύο νέοι χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ που πρόκειται να κατασκευασθούν, βρίσκονται ο μεν ένας κάτω από τη νότια κερκίδα, ο δε άλλος στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου.
Η πρώτη εγκατάσταση αφορά στην εξαρχής κατασκευή ενός χώρου υγιεινής και αποδυτηρίου ΑΜΕΑ σε υπάρχοντα αποθηκευτικό χώρο στην ανατολική πλευρά της νότιας κερκίδας.
Η δεύτερη εγκατάσταση αφορά στη μετατροπή ενός υπάρχοντος (δευτερεύουσας σημασίας) χώρου υγιεινής του κλειστού γυμναστηρίου σε αντίστοιχο χώρο ΑΜΕΑ.
Οι χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ θα είναι εξοπλισμένοι με τα προβλεπόμενα για τη χρήση είδη υγιεινής και το λοιπό εξοπλισμό. Έχουν εξασφαλισμένη προσβασιμότητα και κατάλληλη χωροθέτηση, ώστε να εξυπηρετούν τους χρήστες ΑΜΕΑ του συνόλου της αθλητικής εγκατάστασης.
Η μελέτη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τον φωτισμό των χώρων WC (κοινού και ΑΜΕΑ) που βρίσκονται στο Δημοτικό Στάδιο και στο Κλειστό Γυμναστήριο, αφού προηγηθεί η πλήρης αποξήλωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων (πριζοδιακόπτες – φωτιστικά σώματα κ.λπ.) και την τοποθέτηση νέων ρευματοδοτών και διακοπτών.

ΤΡΙΤΟ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ,
ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΔΟΝΤΑ

antiplhmmyriko-panagitsa-nedonta 1

antiplhmmyriko-panagitsa-nedonta 2

3. Αποδοχή της μελέτης του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης». Η μελέτη έγινε αποδεκτή, με σκοπό την προώθηση της δημοπράτησης του σημαντικού έργου διαχείρισης ομβρίων από την Παναγίτσα μέχρι το Νέδοντα, μέσω της παλαιάς εθνικής οδού προς Σπάρτη. Πρόκειται για την κατασκευή ενός συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων, ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και κατάντη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει προβεί στον ορισμό Αναθέτουσας Αρχής, Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Αρχής του έργου, ως εξής:
- Αναθέτουσα Αρχή ο Δήμος Καλαμάτας
- Προϊσταμένη Αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας
- Διευθύνουσα Αρχή η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.
Πρόκειται για το τρίτο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του Δήμου Καλαμάτας, πέραν εκείνου από τη Θουρία μέχρι το Νοσοκομείο (προϋπολογισμού 2.952.000 € με το ΦΠΑ), που εκτελείται και τμήμα του ήδη λειτουργεί παροχετεύοντας τα νερά της βροχής, καθώς και εκείνου από το Νοσοκομείο μέχρι τη διασταύρωση προς Ασπρόχωμα (προϋπολογισμού 3.100.000 € με το ΦΠΑ), που επίσης βρίσκεται σε διαδικασία κατασκευής.
Για την κατασκευή του τρίτου μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου από Παναγίτσα έως Νέδοντα, έχει εγκριθεί, δεσμευθεί και μεταβιβασθεί στο Δήμο Καλαμάτας πίστωση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ποσού 2.000.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Το έργο θα αποφορτίσει τα ρέματα που διατρέχουν την Καλαμάτα από βορρά προς νότο στη βόρεια και ανατολική πλευρά της κυρίως.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συλλεκτήρας αγωγός αρχίζει από το σημείο διασταύρωσης του ρέματος Καλαμίτσι, του οποίου θα παραλαμβάνει την παροχή, με την παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης. Ο αγωγός, ακολουθώντας την παλαιά εθνική οδό, θα εκβάλλει στο Νέδοντα. Εκτός από την παροχή της λεκάνης του ρέματος Καλαμίτσι, ο συλλεκτήρας αυτός θα παραλαμβάνει και την απορροή των τοπικών λεκανών που βρίσκονται ανάντη, καθώς επίσης και τα όμβρια ύδατα του στρατοπέδου Παπαφλέσσα.
Το μήκος του κεντρικού συλλέκτηρα, που θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα είναι 1.580 μέτρα και αυτός θα έχει ορθογωνική διατομή διαστάσεων 1,50 επί 2 μέτρα, επί μήκους 1.385 μέτρων και διαστάσεων 2,10 επί 1,40 μέτρα, επί μήκους 125 μέτρων. Επίσης, θα κατασκευασθούν το φρεάτιο εισόδου και τα τμήματα προσαρμογής των διατομών, μήκους 70 μέτρων.
Θα κατασκευασθούν, ακόμη, επί της παλαιάς εθνικής οδού προς Σπάρτη 74 υδροσυλλογές, μονές ή διπλές, που θα συνδεθούν με το συλλεκτήρα αγωγό.
Για την αποχέτευση των παρακειμένων ιδιοκτησιών, θα απαιτηθεί η κατασκευή στη νότια πλευρά του δρόμου, μέσα στο ίδιο σκάμμα, νέου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων. Το συνολικό μήκος του αγωγού θα είναι 1.333 μέτρα, με τα αντίστοιχα φρεάτια ελέγχου και θα κατασκευασθεί από πολυαιθυλένιο.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΒΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

verga-mantineia-asproxvma

4. Καθορισμός νέας αστικής γραμμής λεωφορείου. Εγκρίθηκε ο καθορισμός της υπ' αριθμόν 7 αστικής γραμμής λεωφορείου «Filoxenia – Μικρά Μαντίνεια», της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος, προκειμένου να καλυφθεί με αστική συγκοινωνία και τακτικά δρομολόγια η Δημοτική Κοινότητα Βέργας και η Τοπική Κοινότητα Μικράς Μαντίνειας.
Η νέα γραμμή θα έχει αφετηρία το υπάρχον τέρμα των γραμμών Νο 1 και Νο 2 στο ξενοδοχείο Filoxenia και θα κάνει τερματισμό στα όρια του Δήμου Καλαμάτας, στη Μικρά Μαντίνεια.
Η διαδρομή καθορίζεται ως έξης: αφετηρία - επαρχιακή οδός Καλαμάτας – Αρεόπολης (οδός Μάνης) – οδός Ίριδος – τέρμα.
Οι στάσεις είναι αυτές που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:
Α) Δημοτική Κοινότητα Βέργας
1. Αγία Σιών
2. 80 μ. πριν την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου
3. Μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και 23ης Μαρτίου
4. Μάνης και Ευαγγελιστρίας
5. Μάνης και Κουμουμουνδούρου
6. Μάνης και Κολοκοτρώνη
7. Μεταξύ των οδών Παπαφλέσσα και Ηρώων
8. Στο Πάρκο του Αλμυρού
9. Στο ξενοδοχείο Messinian Bay

Β) Τοπική Κοινότητα Μικράς Μαντίνειας
10. Ίριδος και Πόρου
11. Ίριδος και Σερεμετάκη
12. Ξενοδοχείο Ακτή Ταΰγετος
13. Μάνης και Ανθέων
14. Στο ύψος του καταστήματος «Ακταίον»
15. «Παναγιώταρου»
16. Στο ύψος του καταστήματος «Τουριστικό»
17. Ίριδος και Πεζόρτης
18. Ίριδος και Προφ. Ηλία (Λιμανάκι)
19. Ίριδος και Εκάλης (πρώην «Κιούπι»)
20. Τέρμα – Ίριδος και Ελαίας.
Το κόμιστρο θα παραμείνει το ίδιο με εκείνο στις υπόλοιπες αστικές γραμμές.
Η γραμμή Νο7 θα λειτουργεί με δυνατότητα μετεπιβίβασης από τις γραμμές Νο 1 και Νο 2 με το ίδιο εισιτήριο και θα ισχύει το αντίστροφο.
Η συχνότητα των δρομολογίων προτείνεται να είναι δεκαπέντε τακτικά, προγραμματισμένα, ημερησίως κατά τη θερινή περίοδο (ανά μία ώρα περίπου) και οκτώ κατά τη χειμερινή, με δυνατότητα αύξησης με έκτακτα δρομολόγια σε περίπτωση αυξημένης επιβατικής κίνησης.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

5. Επέκταση της εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν ελεγχόμενης στάθμευσης στους χώρους του νότιου πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Εγκρίθηκε η επέκταση της εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν ελεγχόμενης στάθμευσης κάθε Σάββατο στο νότιο πάρκινγκ της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας, που εκτείνεται νοτίως του κτηριακού συγκροτήματος αυτής έως την οδό που συνδέει τις οδούς Σπάρτης και Αρτέμιδος και διέρχεται από τη γέφυρα του Νέδοντα. Η δυνατότητα στάθμευσης δωρεάν θα παρέχεται επί μιάμιση ώρα το μέγιστο, για το χρονικό διάστημα μεταξύ 8.00 και 13.00, όσον αφορά στα οχήματα πελατών της Δημοτικής και Λαϊκής Αγοράς Καλαμάτας. Η παραβίαση του μέτρου θα επιφέρει την επιβολή προστίμου 10 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στη στάθμευση των επαγγελματικών οχημάτων των παραγωγών – εμπόρων, που δραστηριοποιούνται στη Δημοτική και Λαϊκή Αγορά Καλαμάτας, έχει διατεθεί από το Δήμο κατάλληλα διαμορφωμένος και φυλασσόμενος από ιδιωτική εταιρεία security χώρος, νοτίως των συνεργείων του Δήμου και πρόκειται να διατεθεί ένας ακόμη, σε σημείο βορειοδυτικά του Νέδοντα.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Καθορισμός χώρων στάθμευσης οχημάτων Δημοσίων Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. Εγκρίθηκε, ως εξής:
Α) Δύο θέσεις στην οδό Σωκράτους (βορείως κτηρίου Εργατικού Κέντρου) για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
Β) Δύο θέσεις στην οδό Ψαρών 13 - 15 για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του κτηρίου
Γ) Μία θέση στην οδό Αγίου Νικολάου για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (πρώην θέση που εξυπηρετούσε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου)
Δ) 4 θέσεις στην οδό Νέδοντος (ιστορικό Δημαρχείο) για τη Δημοτική Αστυνομία
Ε) Μία θέση στην οδό Ανδρέα Σκιά 21 για τα ΕΛΤΑ.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

7. Διάθεση χώρων για στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ. Με δεδομένο ότι στην πόλη της Καλαμάτας έχουν παραχωρηθεί πολλές θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ πριν τη λήψη της υπ' αριθμόν 155 του 2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και με δικαιολογητικά διαφορετικά από αυτά που τέθηκαν με τη συγκεκριμένη Απόφαση, εγκρίθηκε η λήξη ισχύος όλων των παραχωρημένων αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ την 31η Δεκεμβρίου 2018 και η εκ νέου προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των απαιτουμένων δικαιολογητικών για την επανεξέτασή τους.
8. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε «Υπαίθριο χώρο στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων», στην Τοπική Κοινότητα Σπερχογείας. Εγκρίθηκε.
9. Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής (Κ.Α.Δ.) ποτών», στην Τοπική Κοινότητα Σπερχογείας. Εγκρίθηκε.
10. Αφαίρεση δένδρων. Εγκρίθηκε.

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr