Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Μέγαρο Χορού: Εξειδικεύονται οι παράμετροι της μελέτης βιωσιμότητας

στις .

Δεύτερη σύσκεψη σχετικά με τη μελέτη βιωσιμότητας του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο, με τη συμμετοχή αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου, καθώς και στελεχών της εταιρείας συμβούλων Planet. Στην εταιρεία Planet έχει ανατεθεί το έργο εκπόνησης της μελέτης βιωσιμότητας από την Εθνική Τράπεζα, η οποία καλύπτει τη δαπάνη μετά από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Αλέξανδρου Τουρκολιά.

parousiasi parousiasi 1

Τα στελέχη της Planet εξειδίκευσαν τις αρχικές παραμέτρους της μελέτης, εμπλουτίζοντάς την με στοιχεία που τους είχαν παραδοθεί από πλευράς του Δήμου Καλαμάτας την προηγούμενη εβδομάδα, σε ανάλογη σύσκεψη. Σήμερα, στο πλαίσιο γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, εξειδικεύθηκαν και αναλύθηκαν τα εξής θέματα:

1. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας του Μεγάρου Χορού

2. Σε ποιους απευθύνεται

3. Ποιες είναι οι δυνητικές δραστηριότητες.

Παρότι ο βασικός σχεδιασμός του Μεγάρου προβλέπει τη στέγαση παραστάσεων χορού, οι κτηριακές του υποδομές και ο σύγχρονος εξοπλισμός του, επιτρέπουν πολλαπλές δυνατότητες αξιοποίησης, τόσο πολιτιστικού όσο και επιχειρηματικού χαρακτήρα. Παράλληλα, οι κύριες χρήσεις του Μεγάρου δύναται να συνοδεύονται από συμπληρωματικές  δραστηριότητες που στηρίζουν τη βιωσιμότητά του.

megaro megaro 3

Βάσει των ανωτέρω, μια πρώτη κατηγοριοποίηση δυνητικών χρήσεων είναι η ακόλουθη:

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα: χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, καθώς και μουσικές εκδηλώσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Δραστηριότητες πολιτιστικού χαρακτήρα: εικαστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, κινηματογραφικές προβολές
  • Δραστηριότητες επιχειρηματικού χαρακτήρα: συνέδρια / διαλέξεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, εμπορικές δραστηριότητες, υπηρεσίες εστίασης. 

 

ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα στελέχη της εταιρείας Planet Κώστας Καλογήρου και Νίκος Μανωλόπουλος προέβησαν σε αναλυτική παρουσίαση των δυνητικών δραστηριοτήτων του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, επί των οποίων έγινε διεξοδική συζήτηση, με πολλές αναφορές στη διεθνή πρακτική. Οι δραστηριότητες αυτές εξετάσθηκαν και «βαθμολογήθηκαν» ως προς το πολιτιστικό και το οικονομικό ενδιαφέρον, την καταλληλότητα του χώρου και την ενδεικτική ζήτηση.

 

ΣΤΟΧΟΣ: ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟ

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι δυνητικές χρήσεις του Μεγάρου Χορού και υπό το πρίσμα της βιώσιμης λειτουργίας του θα πρέπει αυτές να:

1. δίνουν έμφαση στον πολιτιστικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό ρόλο του Μεγάρου

2. έχουν εμπορικό χαρακτήρα με τη λογική της παραγωγής εσόδων

3. μπορούν να υποστηριχθούν από το διαθέσιμο χώρο και εξοπλισμό, με μικρού εύρους παρεμβάσεις

4. εξασφαλίζουν το ενδιαφέρον των φορέων αξιοποίησής τους.

Επίσης, έγινε συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες άντλησης συμπληρωματικών εσόδων,  που αφορούν σε έσοδα επιχορηγήσεων και χορηγιών επιπλέον της οικονομικής δραστηριότητας. Οι πηγές χρηματοδότησης θα ήταν δυνατόν να περιλαμβάνουν:

  • Επιδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων εθνικών ή μη φορέων
  • Προγραμματικές συμβάσεις όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010
  • Χορηγίες, συνδρομές, δωρεές, κ.λπ. 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ – ΣΕΝΑΡΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναφορικά με το οργανωτικό μοντέλο και τα σενάρια υλοποίησής του, εξετάσθηκαν από την εταιρεία συμβούλων οι εξής εναλλακτικές λύσεις: η χρήση ιδίων πόρων του Δήμου Καλαμάτας, η παραχώρηση της λειτουργίας του Μεγάρου σε ιδιωτικό φορέα με διαγωνιστική διαδικασία έναντι οικονομικού τιμήματος και το μεικτό μοντέλο. Σύμφωνα με το τελευταίο, ορισμένες λειτουργίες είναι δυνατόν να εκτελούνται με χρήση ιδίων πόρων του Δήμου και άλλες με παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών.

 

Π. ΝΙΚΑΣ: ΚΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΜΑΝΑΤΖΕΡ

Ο Δήμαρχος, στις παρεμβάσεις του, τόνισε ακόμη την αναγκαιότητα εξεύρεσης του βέλτιστου διοικητικού σχήματος και κυρίως του προσώπου εκείνου, το οποίο θα συνδυάζει με επιτυχία τις ικανότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή και του μάνατζερ. Έγινε, δε, αναλυτική συζήτηση με τα στελέχη της Planet σχετικά με τη συνάφεια που θα έχει το διοικητικό σχήμα με το Δήμο Καλαμάτας, σε συνάρτηση με νομικά ζητήματα και θέματα λειτουργικότητας. 

 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Η εταιρεία Planet θα συνεχίσει την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητας με χρονικό ορίζοντα τη 14η Μαρτίου, ημερομηνία κατά την οποία θα την παραδώσει στο Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμαρχος, σε δηλώσεις του, ανέφερε πως θα συγκληθεί σύσκεψη, στην οποία θα κληθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι των πολιτιστικών σχημάτων της Καλαμάτας. Η μελέτη βιωσιμότητας θα αναρτηθεί προς διαβούλευση και το κυρίαρχο όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, θα κληθεί να λάβει αποφάσεις.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Ο Π. Νίκας τόνισε πως η κατεύθυνση είναι να υπάρχει κεντρικός έλεγχος του Μεγάρου Χορού από το Δήμο Καλαμάτας και το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω προγραμματικής σύμβασης. Ταυτόχρονα, επιλέγεται η εκτεταμένη συνεργασία με ιδιώτες και σε ζητήματα πολιτισμού αλλά και σε οικονομικά. Χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος είπε πως η επιβάρυνση για το Δήμο, δηλαδή για τους πολίτες της Καλαμάτας, πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή, αναφέροντας πως "κλειστό στοιχίζει πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο".

 

ΦΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Η μελέτη βιωσιμότητας - που θα έπρεπε να έχει γίνει προ 20ετίας - "γίνεται από τους καλύτερους", τόνισε ο Δήμαρχος, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως "το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας μπορεί να γίνει φάρος πολιτισμού και κέντρο οικονομικών δραστηριοτήτων για όλη τη νότια Πελοπόννησο, με αναφορά σε πληθυσμό άνω των 300.000 ατόμων".

Υπογράμμισε ακόμη το γεγονός πως δημοπρατείται άμεσα το έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος το Μέγαρο Χορού χώρου, με προϋπολογισμό περί τις 900.000 ευρώ, ενώ ο Δήμος αποκτά το ακίνητο που εφάπτεται στο οικόπεδο του Μεγάρου προς βορράν, στο οποίο επίσης θα γίνει παρέμβαση ανάπλασης.

megaro.JPGmegaro_1.JPGmegaro_2.JPGmegaro_3.JPGparousiasi.JPGparousiasi_1.JPG

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr