Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.

Επιλέγοντας το παρακάτω πλήκτρο συμφωνείτε με την χρήση cookies. Μάθετε περισσότερα

Συμφωνώ

Ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

στις .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, προϋπολογισμού 129.558.67€ευρώ με το Φ.Π.Α. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 06-12-2018ημερομηνία δημοσίευσης. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι           06-12-2018 και η ώρα έναρξης η 10.00.00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 31-12-2018 και η ώρα λήξης 15.00.00 μ.μ..

την μελέτη θα την δείτε εδώ

την περίληψη-διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ εδώ

 

 

Share

Social media

Διαύγεια

Επικοινωνία

Αθηνών 99, Καλαμάτα ΤΚ 24 134

Τηλ: (+30) 27213 60700

Fax: (+30) 27213 60760

polites@kalamata.gr