Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Διεύθυνση: Αθηνών 99, Καλαμάτα
Πληροφορίες: τηλ. 27213-60820 & 27213-60819

 

Για την έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας απαιτείται:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου
  2. Φωτοτυπία Ταυτότητας
  3. Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη διεύθυνση του αιτούντος τα δύο τελευταία χρόνια (Φορολογική Δήλωση των δύο τελευταίων ετών ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο. ή σελίδα ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα).

Search