Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Σπάρτης 46, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 133
Τηλ: 27210 63158
Fax: 27210 63157
http://www.deyakal.gr

Η ΔΕΥΑΚ ιδρύθηκε το έτος 1982 σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΠΔ 351/1982 και λειτουργεί βάσει του Ν.1069/1980. Είναι νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή-μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η ΔΕΥΑΚ είναι αρμόδια για την ύδρευση, την αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων και την άρδευση στα όρια του Δήμου Καλαμάτας. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑΚ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί σημαντικά έργα υποδομών τα οποία επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπασακίδης Νικόλαος
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουτίβας Ηλίας
 • ΜΕΛΗ :
  • Καραγιάννης Ανδρέας
  • Μαρινάκης Σαράντος
  • Σταματόπουλος Ευστάθιος
  • Μπρεδήμας Θεόδωρος
  • Καρβέλης Γεώργιος
  • Μπάκας Ιωάννης
  • Ντίντα Παναγιώτα
  • Κουφαλάκος Παναγιώτης
  • Μωραγιάννης Χρήστος

diavgeia all logo

 

deyak-1.jpgdeyak-2.jpgdeyak-3.jpgdeyak-4.jpgdeyak-5.jpg

 

 

Search