Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

Σπάρτης 46, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24 133
Τηλ: 27210 63158
Fax: 27210 63157
http://www.deyakal.gr

Η ΔΕΥΑΚ ιδρύθηκε το έτος 1982 σύμφωνα με το υπ’αριθμ. ΠΔ 351/1982 και λειτουργεί βάσει του Ν.1069/1980. Είναι νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή-μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η ΔΕΥΑΚ είναι αρμόδια για την ύδρευση, την αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων και την άρδευση στα όρια του Δήμου Καλαμάτας. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η ΔΕΥΑΚ έχει δημιουργήσει και λειτουργεί σημαντικά έργα υποδομών τα οποία επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής αρμοδιότητάς της.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπασακίδης Νικόλαος
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουτίβας Ηλίας
 • ΜΕΛΗ :
  • Καραγιάννης Ανδρέας
  • Μαρινάκης Σαράντος
  • Σταματόπουλος Ευστάθιος
  • Μπρεδήμας Θεόδωρος
  • Καρβέλης Γεώργιος
  • Μπάκας Ιωάννης
  • Ντίντα Παναγιώτα
  • Κουφαλάκος Παναγιώτης
  • Μωραγιάννης Χρήστος

diavgeia all logo

 

deyak-1.jpgdeyak-2.jpgdeyak-3.jpgdeyak-4.jpgdeyak-5.jpg

 

 

Search

Χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας
Περισσότερες πληροφορίες Αποδοχή Άρνηση