Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Διεύθυνση: Αθηνών 99, Καλαμάτα
Πληροφορίες: τηλ. 27213-60820 & 27213-60819

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων απαιτείται αυτοπρόσωπη επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Διπλώματος Οδήγησης ή Βιβλιαρίου Ασθενείας του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Αίτηση μπορεί να γίνει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Καλαμάτας ή στα Κ.Ε.Π.

Search