Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
Διεύθυνση: Αθηνών 99, Καλαμάτα
Πληροφορίες: τηλ. 27213 60820

Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Γέννησης για κάθε νόμιμη χρήση, απαιτείται αυτοπρόσωπη επίδειξη Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Διπλώματος Οδήγησης ή Βιβλιαρίου Ασθενείας του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Αίτηση μπορεί να γίνει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Καλαμάτας ή στα Κ.Ε.Π.

Search