Χορήγηση Βεβαίωσης Μη Οφειλών

Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου
Διεύθυνση: Αριστομένους 28, Καλαμάτα
Πληροφορίες: τηλ: 27213-60735

Αίτηση για Βεβαίωση Μη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Καλαμάτας.

Search